Zaznacz stronę

Zbiorniki na olej opałowy i napędowy

Kompleksowe wykonanie usługi związanej z projektowaniem oraz instalacją zbiorników na olej opałowy i olej napędowy w zakładach produkcyjnych na potrzeby procesów produkcyjnych i grzewczych

Oferujemy

Prace projektowe

Prace instalacyjne

Usługa na terenie Polski

Kompleksowe przeprowadzenie prac

Wykonujemy prace na terenie Polski

Oferta na prace projektowe

W zakresie prac projektowych proponujemy Państwu kompleksowe podejście do tematu. Pracujemy w oparciu o pełnomocnictwo  udzielone przez Inwestora, dzięki czemu mamy pełny wgląd do postępów w uzyskaniu poszczególnych decyzji administracyjnych, co często znacznie skraca proces uzyskania decyzji.
Prace wykonujemy na terenie całej Polski. 

 W zakresie prac projektowych wykonujemy: 

 • Opracowanie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia
 • Mapy do celów projektowych
 • Opracowanie i uzgodnienie z Inwestorem wstępnego PZT (planu zagospodarowania terenu)
 • Badania geologiczne gruntu
 • Dobór wielkości zbiornika w zależności od potrzeb zakładu
 • Pilotaż procedury uzyskania Decyzji Środowiskowej w tym wszystkie możliwe odpowiedzi /wyjaśnienia stronom postępowania

śOpracowanie projektów branżowych w tym między innymi:

 • rozbudowa kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnych
 • branża elektryczna
 • branża drogowa w tym szczelna nawierzchnia do rozładunku oleju z autocysterny
 • branża wod-kan (zabezpieczenie przeciwpożarowe jeśli brakuje hydrantu, kanalizacja deszczowa do odprowadzenia wód ze studzienki zbiornikowej i szczelnej nawierzchni)
 • technologia paliw w tym (zbiorniki, instalacja paliwowa, pompa zasilająca)
 • opomiarowanie elektroniczne zbiornika, zabezpieczania przed przepełnieniem, wzrostem ciśnienia itd.
 • konstrukcja fundamentu
 • Opinia rzeczoznawcy przeciwpożarowego
 • Pilotaż procedury uzyskania warunków zabudowy jeśli będą wymagane
 • Pilotaż procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Oferta na wykonanie instalacji

Na etapie pierwszych rozmów w ciągu 24h przedstawimy indywidualną ofertę cenową dostosowaną do potrzeb Klienta. Jest ona wykonana z tolerancją 5-10% i może się w tych ramach zmienić po przeprowadzeniu wizji lokalnej i opracowaniu konkretnej koncepcji zagospodarowania terenu dla zakładu, gdzie znane już będą odległości zbiornika od kotłowni a także rozmiary sieci niezbędne do rozbudowy / przebudowy. Oferta jest wykonana szczegółowo z podziałem na poszczególne elementy niezbędne do wykonania.
Prace instalacyjne wykonujemy również kompleksowo począwszy od prac ziemnych, poprzez dostawę i posadzenie zbiorników, wykonanie instalacji technologicznej a na odbiorach UDT czy też PINB kończąc.
Całość inwestycji możemy też podzielić na wykonanie prac projektowych a później po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę podpisać umowę na wykonanie całej instalacji.

lat doświadczenia

realizacji

Tako Serwis
– firma z doświadczeniem

Posiadamy duże doświadczenie, które zdobyliśmy w branży technologii paliwowych gdzie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji związanych z projektowaniem oraz budowami czy przebudowami stacji paliw – zarówno tych otwartych jak i typowo zakładowych.